Khi chồng "làm vợ"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nhiều khi Huyền tự hỏi “vai trò” của cô trong gia đình là gì? Cô không phải là chồng, cũng chẳng hẳn là vợ. Cô như đứa trẻ bé bỏng đang cần sự chở che, bao bọc của một người vừa làm cha, vừa làm mẹ là Tuấn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=93746