Khi chỉ có người vợ xây tổ ấm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - “Thủy, con là con hay là mẹ mẹ thế hả? Con vừa nói cái gì? Tại sao mẹ nói mà con lại nói như vậy? Chiều chuộng cho lắm vào để ngày càng láo”…

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=57506