Khi các ngôi sao vẽ vời

    Gốc

    (ĐSTB) Để phát huy hết tài năng nghệ thuật vĩ đại của mình, một số ngôi sao cũng bắt đầu vẽ. Trừ khi có thiên tài ngoại hạng, thông thường người ta phải mất nhiều năm nghiên cứu và làm việc miệt mài mới có thể bán...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/2007/10/mlnews.2007-10-19.0853433735