Khen thưởng chậm sẽ khó khuyến khích người lao động

Trong bản tham luận tại Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2013, chương trình công tác trọng tâm năm 2014 của CĐ TCty Hàng hải VN, ông Nguyễn Công Bình - Chủ tịch CĐ Cty TNHH MTV Cảng Hải Phòng - đã kiến nghị CĐ TCty Hàng hải VN tham gia với TCty Hàng hải xem xét, giải quyết kịp thời vấn đề thi đua khen thưởng hằng năm là rất đúng.

Để các phong trào thi đua phát triển mạnh thì việc xem xét, đánh giá và khen thưởng cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác này là cần phải kịp thời. Có làm kịp thời mới giữ được khí thế thi đua, mới khuyến khích được sự hăng say tham gia các phong trào của NLĐ.

Việc khen thưởng năm 2012 nhưng đến tháng 10, tháng 11.2013 mới có quyết định và bằng khen, chưa có kinh phí khen thưởng là quá chậm. Điều này làm ảnh hưởng đến khí thế thi đua của các tập thể và cá nhân, rất khó cho tổ chức CĐ động viên được NLĐ giữ được “lửa” trong thi đua.

Một kiến nghị nữa của ông Bình cũng cần được xem xét, đó là: CĐ TCty Hàng hải VN tham gia với TCty Hàng hải VN về việc phê duyệt, giải quyết kịp thời khi đơn vị có phương án phân phối lợi nhuận hằng năm theo quy định của Nhà nước để tạo cho DN có nguồn hỗ trợ các quỹ khen thưởng, phúc lợi và tái đầu tư SXKD.

Giải quyết kịp thời vấn đề này cũng là giúp các tập thể và cá nhân NLĐ gắn bó hơn với DN và yên tâm công tác. Cống hiến phải có hưởng thụ. Thi đua phải có “lửa”, để giữ được “lửa” thì không thể để chậm, nguội.