Khen thưởng các nghệ sĩ có thành tích trong lĩnh vực Nhiếp ảnh

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNMO) - Để động viên khuyến khích các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong đó có ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh trong lĩnh vực đối ngoại, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã có chế độ khen thưởng các nghệ sĩ đạt thành tích cao tại các quốc thi quốc tế.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/167448