Khấu trừ 10% thuế TNCN đối với thu nhập từ môi giới bất động sản

(HQ Online)- Theo quy định của Tổng cục Thuế, cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Khấu trừ 10% thuế TNCN đối với thu nhập từ môi giới bất động sản - Ảnh 1

Cá nhân hoạt động môi giới bất động sản độc lập phải nộp thuế TNCN.

Cụ thể, các trường hợp có thu nhập từ hoạt động môi giới bất động sản, có chứng chỉ hành nghề độc lập nhưng không có đăng ký kinh doanh theo quy định thì tổ chức chi trả thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định về tiền lương, tiền công với thuế suất 10% đối với từng lần chi trả từ 2 triệu đồng/lần trở lên.