Khát vọng hòa bình

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Không xây dựng người hùng theo mô típ sinh ra đã có được những khả năng siêu phàm và ý thức được sứ mệnh bảo bọc người yếu thường thấy, người hùng trong Rambo 4 (do Sylvester Stallone đóng, khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 11- 4) là một người hết sức bình thường.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/220533.asp