Khắp thế giới biểu tình trong ngày 1/5

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Trong Ngày Quốc tế lao động 1/5, trên thế giới đã diễn ra rất nhiều cuộc biểu tình với quy mô lớn với yêu cầu bảo đảm quyền lợi cho người lao động và một xã hội thịnh vượng.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/42256/default.aspx