Khảo sát "khu phố ung thư"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tại khu phố 16, nơi được dư luận phản ánh có đến 5 người cạnh nhà nhau chết vì ung thư, đoàn đã lấy lời kể của 4 gia đình và ghi nhận đúng 5 trường hợp đã tử vong vì u thư.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=74848