Khảo sát, đánh giá chương trình và sách giáo khoa lớp 1

  242 liên quanGốc

  Ngày 11-3, Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi các phòng giáo dục và đào tạo yêu cầu khảo sát, đánh giá chương trình và sách giáo khoa lớp 1 sau một học kỳ triển khai.

  Theo đó, các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình cấp tiểu học tổ chức khảo sát việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 1. Đối tượng khảo sát là tất cả giáo viên đang giảng dạy lớp 1 năm học 2020 - 2021; khảo sát bằng hình thức trực tuyến theo nội dung xây dựng sẵn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian khảo sát hoàn thành trước 19 giờ ngày 13-3.

  V.THÀNH

   Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/202103/khao-sat-danh-gia-chuong-trinh-va-sach-giao-khoa-lop-1-8210029/