Khánh thành KCN, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định

Sáng 4/3, tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự và thực hiện nghi thức bấm nút khánh thành Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định giai đoạn 1.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/khanh-thanh-kcn-do-thi-va-dich-vu-becamex-vsip-binh-dinh-112869.htm