Khánh thành giai đoạn 1 tổ hợp công nghiệp Kaesong

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 16/10, Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức lễ khánh thành giai đoạn một dự án tổ hợp công nghiệp chung cấp quốc gia Kaesong, biểu tượng sống động về sự hòa hợp dân tộc và hợp tác giữa hai miền Triều Tiên.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/218382/Default.aspx