Khánh Hòa: Cấp 3,5 tỷ đồng lập Quỹ hỗ trợ nông dân

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh này, đồng thời đồng ý cấp 3,5 tỷ đồng từ ngân sách để làm vốn điều lệ khi thành lập quỹ.

Ảnh minh họa.

Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Khánh Hòa sẽ giúp hội viên nông dân trong tỉnh xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm; thúc đẩy việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiến bộ vào sản xuất nông nghiệp; tạo ra các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng cao, góp phần xây dựng nông thôn mới...
Bên cạnh nguồn ngân sách cấp, Quỹ này còn được phép huy động từ sự tài trợ các các tổ chức quốc tế và trong nước theo các chương trình nông nghiệp, nông thôn, tự bổ sung hàng năm theo các hình thức hợp pháp.
Việc cho vay vốn từ nguồn quỹ nói trên không thu lãi, nhưng có thu phí với hai loại ngắn hạn 12 tháng và trung hạn từ 12-60 tháng/lượt vay. Người được vay không phải thế chấp tài sản, mà chỉ cần Hội nông dân cấp xã bảo lãnh bằng tín chấp.
Đến nay, tỉnh Khánh Hòa có trên 127.000 hội viên hội nông dân, nhu cầu vốn để hội viên đầu tư sản xuất, kinh doanh khá lớn. Toàn tỉnh đã hình thành trên 600 tổ vay vốn với gần 11.000 hộ tham gia./.

Tiên Minh (TTXVN)