Ông Lê Hữu Hoàng chính thức giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ông Lê Hữu Hoàng chính thức giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch HĐTV Cty Yến sào được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch HĐTV Cty Yến sào được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

HĐND Khánh Hòa họp bất thường quyết chuyện nhân sự

HĐND Khánh Hòa họp bất thường quyết chuyện nhân sự

Chủ tịch HĐTV Công ty Yến Sào giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh

Chủ tịch HĐTV Công ty Yến Sào giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh

Chủ tịch Công ty Yến sào Khánh Hòa được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh

Chủ tịch Công ty Yến sào Khánh Hòa được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh

Khánh Hòa: Tổ chức kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân

Chủ tịch Yến Sào Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Yến sào được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Công ty Yến sào Khánh Hòa làm phó chủ tịch tỉnh

Khánh Hòa bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Lê Hữu Hoàng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Công ty Yến Sào làm Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Ông Lê Hữu Hoàng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch HĐQT Công ty Yến sào Khánh Hòa giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là ai?