Khánh Hòa: 18 tỷ đồng cho phòng chống HIV/AIDS

    Báo VTC News
    Gốc

    UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định dành gần 18 tỷ đồng cho Chương trình phòng, chống HIV/ AIDS trong giai đoạn 2007-2010 và có hiệu lực thi hành từ trung tuần tháng 10 này.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/218633/Default.aspx