Khánh Hòa: 13 cựu quan chức gây thất thoát hàng chục tỷ đồng

  Ngày 16-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận điều tra vụ án 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí' xảy ra tại khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa cũ và đề nghị truy tố 13 bị can đã gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 62,6 tỷ đồng.

  Kết luận điều tra nêu rõ, ông Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, có vai trò xuyên suốt trong vụ án khi chỉ đạo thực hiện các sai phạm như chỉ định nhà đầu tư... là tiền đề cho các sai phạm tại khu đất trường Chính trị Khánh Hòa cũ, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 62,6 tỷ đồng.

  Ông Đào Công Thiên - cựu Phó Chủ tịch tỉnh, ký ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giá đất và bán tài sản trên đất trái quy định pháp luật..., gây thiệt hại hơn 74,2 tỷ đồng. Riêng ông Lê Đức Vinh - cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa sai phạm trong việc ký các văn bản thỏa thuận và điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch dự án Nha Trang Center 2 tại khu đất trường Chính trị Khánh Hòa cũ vượt số tầng quy định so với quy hoạch kiến trúc cho phép (40 tầng); điều chỉnh chức năng căn hộ du lịch thành nhà ở chung cư (để bán) không đúng với quy hoạch...

  Đối với ông Võ Tấn Thái - cựu Giám đốc Sở KHĐT, Sở TNMT, tham mưu để UBND tỉnh cấp chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Thanh Yến thực hiện dự án Nha Trang Center 2 trái quy định Luật đầu tư; tham mưu giao và cho thuê toàn bộ khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa cũ trái quy định pháp luật. Còn ông Lê Văn Dẽ - cựu Giám đốc Sở Xây dựng, tham mưu tỉnh Khánh Hòa ban hành các văn bản thỏa thuận và điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch dự án Nha Trang Center 2 vượt số tầng quy định so với quy hoạch kiến trúc cho phép, điều chỉnh chức năng căn hộ du lịch thành nhà ở chung cư (để bán) và cấp giấy phép xây dựng không đúng với quy hoạch.

  Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng tại tòa

  Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng tại tòa

  Ông Trần Văn Thọ - cựu Giám đốc BQL dự án các công trình xây dựng dân dụng, cựu phó giám đốc Sở Xây dựng, ký các tờ trình, quyết định chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án BT trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa hoàn vốn khu đất trường Chính trị Khánh Hòa cũ mà không tham mưu cho tỉnh tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư.

  Các ông Vũ Xuân Thiềng - cựu Phó Giám đốc Sở TNMT, cựu phó chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa, Trần Sỹ Quân - cựu Phó cục trưởng Cục thuế Khánh Hòa, Nguyễn Văn Nhựt - cựu Phó Giám đốc Sở KHĐT, Trần Quang Bửu - cựu Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Lê Huy Toàn - cựu Phó Chủ tịch TP.Nha Trang, thống nhất theo kết quả thẩm tra chứng thư của tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh mà không kiểm tra, đánh giá tính trung thực của chứng thư thẩm định giá khu đất trường Chính trị Khánh Hòa cũ do Công ty DATC thực hiện, trong đó có các phiếu thu thập thông tin về thửa đất được lập khống, thông tin không có thật.

  Đọc lệnh bắt Lê Đức Vinh

  Đọc lệnh bắt Lê Đức Vinh

  Còn ông Nguyễn Ngọc Tâm - cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính, cựu phó chủ tịch thường trực Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa, tham mưu xác định giá đất của khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa cũ, gây thiệt hại hơn 62,6 tỷ đồng; tham mưu giảm giá trị tài sản còn lại trên khu đất này gây thiệt hại hơn 11,6 tỷ đồng. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - cựu Phó phụ trách Phòng vật giá công sản thuộc Sở Tài chính, chủ trì họp tổ này, thống nhất các chỉ tiêu, số liệu, giá đất theo chứng thư của Công ty DATC và ký báo cáo gửi Hội đồng thẩm định giá đất, gây thiệt hại hơn 62,6 tỷ đồng.

  TRẦN MINH

  Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/13-cuu-quan-chuc-gay-that-thoat-hang-chuc-ty-dong_137067.html