Khánh Đơn và nhóm nhạc "Huyền thoại"

    Gốc

    Ra đời giữa tháng 9/2006, thuộc Công ty Giải trí Việt - công ty do nhạc sĩ, ca sĩ Khánh Đơn làm giám đốc- nhóm nhạc Huyền thoại chỉ có 2 thành viên:

      Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17713