Kháng thể mới ở người có thể chữa bệnh cúm

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Một khám phá khoa học mới có thể dẫn đến khả năng tìm ra các loại thuốc chữa bệnh cúm cũng như tìm ra loại vắc-xin mà không cần phải mỗi năm mỗi thay đổi vì nó có thể ngăn ngừa được nhiều dòng bệnh cúm, theo Healthday.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090224120823388P0C1006/khang-the-moi-o-nguoi-co-the-chua-benh-cum.htm