Khẳng định vai trò của cơ quan dân cử

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, hoạt động của HÐND huyện Trần Văn Thời ngày càng đi vào hiệu quả, thực chất. Vai trò của đại biểu HÐND được phát huy, đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị và đời sống xã hội. Hoạt động của thường trực, các ban, tổ đại biểu HÐND huyện tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng; các nghị quyết ban hành đã góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Đại biểu HÐND huyện Trần Văn Thời hiện có 32 vị, chia thành 12 tổ đại biểu, hoạt động ở 13 đơn vị hành chính cấp xã. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HÐND huyện tổ chức thành công 12 kỳ họp (6 kỳ họp thường kỳ, 6 kỳ họp chuyên đề), ban hành gần 60 nghị quyết để giải quyết, xử lý những vấn đề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thực hiện việc miễn nhiệm, bầu bổ sung một số chức vụ do HÐND bầu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ðầu nhiệm kỳ đến nay, HÐND huyện Trần Văn Thời đã tổ chức thành công 12 kỳ họp.

Ðầu nhiệm kỳ đến nay, HÐND huyện Trần Văn Thời đã tổ chức thành công 12 kỳ họp.

Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp có nhiều đổi mới, khoa học. Rõ nhất là phiên thảo luận, chất vấn tại kỳ họp diễn ra sôi nổi, chất lượng. Ông Trịnh Văn Cường, Phó chủ tịch HÐND huyện, cho biết: “Thường trực chỉ đạo Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nắm tình hình ở cơ sở, lựa chọn những vấn đề bức xúc, được nhiều đại biểu, cử tri và dư luận xã hội quan tâm để thảo luận, chất vấn tại phiên họp thảo luận và kỳ họp. Qua đó, các cơ quan, cá nhân kịp thời thấy được những khó khăn, hạn chế trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và sớm có phương hướng, giải pháp khắc phục, đã tạo niềm tin đối với cử tri”.

Cùng với việc xây dựng và ban hành nghị quyết đáp ứng yêu cầu phát triển, HÐND huyện đã nêu cao vai trò của cơ quan dân cử trong công tác giám sát, khảo sát. Thường trực HÐND huyện thành lập 6 đoàn, kiến nghị 59 nội dung; Ban Kinh tế - Xã hội thành lập 14 đoàn, kiến nghị 234 nội dung; Ban Pháp chế thành lập 12 đoàn, kiến nghị 109 nội dung.

Thường trực và các ban HÐND huyện lựa chọn vấn đề, lĩnh vực nổi cộm, được nhiều người dân quan tâm để giám sát, như: hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; kết quả hoạt động của trạm y tế; tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; việc triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP); thực hiện một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới; khảo sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất lúa - tôm...

Những quyết sách đúng đắn, phù hợp thực tiễn của HÐND huyện, đã thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Những quyết sách đúng đắn, phù hợp thực tiễn của HÐND huyện, đã thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Gần đây, HÐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện một số công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị trấn Sông Ðốc. Giai đoạn 2022-2023, thị trấn có 18 công trình, dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 19 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác. Hiện các công trình, dự án đã hoàn thành và phê duyệt quyết toán, đưa vào sử dụng. Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã chia sẻ những tồn tại, khó khăn trong việc triển khai thực hiện một số công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản của thị trấn và gợi mở giúp địa phương thực hiện có hiệu quả và đúng quy định trong thời gian tới. Ðoàn giám sát đề nghị thị trấn tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ và duy tu, nâng cấp, sửa chữa các công trình lộ giao thông đi qua phần đất của mình; phát huy vai trò của ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại cơ sở...

Ðáng chú ý là sau khi kết thúc hoạt động giám sát, đại diện Ðoàn giám sát thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HÐND tại kỳ họp gần nhất. Theo đó, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát báo cáo, giải trình; HÐND thảo luận, trong quá trình thảo luận thì đại diện Ðoàn giám sát trình bày bổ sung về những vấn đề có liên quan. Trên cơ sở đó, HÐND ra nghị quyết về vấn đề được giám sát và nghị quyết giám sát chuyên đề được gửi đến cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và có liên quan.

Người dân tin tưởng vào những quyết sách đúng đắn, từ đó đồng thuận xây dựng quê hương.

Người dân tin tưởng vào những quyết sách đúng đắn, từ đó đồng thuận xây dựng quê hương.

Quá trình hoạt động, đại biểu HÐND huyện luôn gần gũi, gắn bó với cử tri; nhiều đại biểu quan tâm nắm bắt tình hình, lắng nghe, trao đổi và phản ánh, kiến nghị kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan thẩm quyền. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các tổ đại biểu HÐND huyện đã tiếp xúc cử tri hơn 100 đợt, có gần 5 ngàn lượt cử tri tham dự và phát biểu 1.253 lượt ý kiến; đã trực tiếp trả lời thỏa đáng 1.133 ý kiến, các đại biểu tiếp thu 120 lượt ý kiến. Ðây là yếu tố quan trọng bảo đảm cho HÐND huyện có những quyết sách đúng đắn, phù hợp thực tiễn, góp phần nâng cao uy tín, vai trò của các đại biểu HÐND.

Ngoài ra, Thường trực HÐND huyện tổ chức một cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề về “Công tác đào tạo nghề, truyền nghề và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động”. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh về những khó khăn, hạn chế về công tác đào tạo nghề, truyền nghề và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động thời gian qua; nhu cầu đào tạo nghề, truyền nghề, giải quyết việc làm hiện nay của bà con; việc thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác đào tạo nghề, truyền nghề và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đã trực tiếp trả lời thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của cử tri và thông tin thêm nhiều ngành nghề cũng như cơ hội việc làm cho nhiều lao động nông thôn trong thời gian tới.

Tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các hoạt động, HÐND huyện Trần Văn Thời ngày càng khẳng định vai trò, năng lực của cơ quan dân cử, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong nhiệm kỳ 2021-2026./.

Mộng Thường

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/khang-dinh-vai-tro-cua-co-quan-dan-cu-a33046.html