Khẳng định hiệu quả mô hình 'Dân tin - Đảng cử'

  Đại Biểu Nhân Dân
  55 liên quanGốcQuảng Ninh

  Thành công của cuộc bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 tại Quảng Ninh được xem là tiền đề vững chắc để các địa phương trong tỉnh bảo đảm công tác nhân sự bầu Bí thư chi bộ tại Đại hội chi bộ cùng nhiệm kỳ sắp tới. Đồng thời, tiếp tục khẳng định hiệu quả to lớn từ mô hình nhất thể hóa 100% Bí thư chi bộ là Trưởng thôn, bản, khu phố trên cơ sở mô hình 'Dân tin - Đảng cử'.

  Đợt sinh hoạt chính trị lớn ở cơ sở

  Đối với Quảng Ninh, cuộc bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 được xem là đợt sinh hoạt chính trị lớn ở cơ sở, là ngày hội toàn dân. Cử tri toàn tỉnh trực tiếp bầu 1.452 Trưởng thôn, bản, khu phố là những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở cơ sở. Đây cũng đồng thời là nhân sự để bầu Bí thư chi bộ tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 sẽ diễn ra vào ngày 3.7 tới. Qua đó, thực hiện mục tiêu bảo đảm nhất thể hóa 100% Bí thư chi bộ là Trưởng thôn, bản, khu phố trên cơ sở quy trình “Dân tin - Đảng cử”.

  Với ý nghĩa quan trọng đó, ngay từ sáng 5.6, đông đảo cử tri trong toàn tỉnh đã đến các điểm bầu cử trong không khí nô nức, phấn khởi, sáng suốt lựa chọn ra những người đủ đức, đủ tài bầu vào chức danh Trưởng thôn, khu. Điều kiện thời tiết thuận lợi cùng với sự chuẩn bị chu đáo trong từng nội dung công việc của Ủy ban bầu cử các cấp, đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình, trách nhiệm của cử tri các địa phương đã đem lại thành công tốt đẹp cho ngày hội toàn dân.

  Có mặt từ rất sớm và tham gia bỏ phiếu bầu cử Trưởng khu tại khu 4 (phường Hồng Hà, TP. Hạ Long), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký chia sẻ: Toàn tỉnh bầu trưởng thôn, bản, khu phố cùng một ngày sau đó mới tiến hành Đại hội các chi bộ ở khu dân cư vào cùng một thời điểm, vừa tiết kiệm thời gian, nguồn lực song quan trọng hơn chính là phương thức: Dân tin - Đảng cử và tiến hành Đại hội chi bộ trên toàn tỉnh cùng ngày làm cho cuộc bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố và bầu Bí thư chi bộ trở thành ngày hội của toàn dân; làm sâu sắc hơn thực hành dân chủ ở cộng đồng dân cư gắn với thực hành dân chủ trong Đảng, cụ thể hóa quan điểm dựa vào dân để xây dựng Đảng.

  Các nữ cử tri khu phố Cao Sơn 2 (phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả) trong đồng phục áo dài đi bỏ phiếu bầu trưởng khu
  Ảnh: M. Đức

  Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng ở cơ sở

  Theo số liệu báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh, tính đến 19 giờ ngày 5.6, toàn tỉnh đã có 340.134/346.663 cử tri đại diện hộ gia đình theo danh sách hoàn thành việc bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025, đạt tỷ lệ 98,12%, cao hơn 4,87% so với kỳ bầu cử trước (93,25%). Đã có 1.449 người trúng cử.

  Để tổ chức thành công cuộc bầu cử, chính quyền các cấp trong tỉnh đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền; lắng nghe, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện tốt nhất phục vụ bầu cử. Nhất là công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đầu tư cơ sở vật chất…; rà soát, thống nhất, niêm yết danh sách cử tri, đại diện hộ gia đình… Đặc biệt, quy trình hiệp thương, giới thiệu nhân sự được thực hiện bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch theo đúng quy định, hướng dẫn.

  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Hồi cho biết: Quy trình nhân sự “Dân tin - Đảng cử” được Quảng Ninh triển khai từ rất sớm. Thực tiễn cho thấy, đây là chủ trương đúng đắn, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, củng cố và xây dựng các tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Đồng thời, tạo chuyển biến rõ nét trong vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương, đường lối, định hướng và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên địa bàn.

  Tiếp tục duy trì mô hình “Dân tin - Đảng cử” tại nhiệm kỳ bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố lần này, Quảng Ninh đã làm rất sát sao các quy trình nhân sự để bảo đảm chức danh Trưởng thôn, bản khu phố và người đứng đầu cấp ủy khu phố là một. Qua đó, khẳng định hiệu quả của mô hình này là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn.

  Mô hình nhất thể hóa Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, khu theo phương châm “Dân tin - Đảng cử” đã góp phần rất lớn thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy của tỉnh Quảng Ninh. Nếu như năm 2015, toàn tỉnh có đến 12.549 người hoạt động không chuyên trách ở cấp thôn thì đến hết năm 2017, đã giảm còn 11.688 người; đến tháng 3.2022, con số này giảm sâu xuống chỉ còn 3.086 người. Điểm nổi bật của mô hình là đã khắc phục hiệu quả tính khô cứng, khiên cưỡng trong sinh hoạt chi bộ của mô hình phân tách Bí thư và Trưởng thôn; làm cho sinh hoạt chi bộ mang đậm hơi thở cuộc sống, tính cộng đồng cũng được thể hiện rõ nét hơn.

  TUẤN NGUYÊN

  Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dia-phuong/khang-dinh-hieu-qua-mo-hinh-dan-tin-dang-cu-i291343/