Khẳng định chất lượng việc lấy phiếu tín nhiệm

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Việc đóng góp ý kiến và lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn không chỉ có ý nghĩa phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, mà còn góp phần xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở. Năm nay, việc lấy phiếu tín nhiệm có nhiều điểm mới và thu hút được đông đảo nhân dân tham gia với sự đồng thuận cao...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/198214