Khẩn trương xử lý vi phạm Luật Đê điều phát sinh ở đê tả Cà Lồ

Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội vừa đôn đốc UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương xử lý nghiêm vi phạm pháp luật đê điều mới phát sinh trên địa bàn huyện.

Cụ thể, tại Km19+400 đê tả Cà Lồ, thuộc thôn Lương Phúc, xã Việt Long xảy ra tình trạng đổ đất vào mái đê phía sông để tạo mặt bằng, tập kết máy móc sản xuất gạch nung. Tại Km8+350 đê tả Cà Lồ ở thôn Kim Thượng, xã Kim Lũ xây tường trên mái đê. Trường hợp này vi phạm từ tháng 10-2015 nhưng chưa xử lý, đến nay tiếp tục vi phạm.

Tương tự, tại Km9 +145 đê tả Cà Lồ ở thôn Kim Trung, xã Kim Lũ tiếp tục vi phạm xây dựng lán và móng công trình vi phạm. Trường hợp vi phạm này diễn ra từ tháng 2-2016 chưa được xử lý, đến nay lại vi phạm...

Thúy Nga