Khẩn trương xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành Đường bộ

Hôm qua (26/8), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường chủ trì cuộc họp về tái cơ cấu quản lý ngành Đường bộ, đồng thời yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN tập trung vào ba nội dung về quản lý Nhà nước lớn cần tái cơ cấu.

Thứ nhất là quản lý Nhà nước về quy hoạch, chiến lược và cải cách hành chính; vấn đề quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng, bảo trì, bảo dưỡng theo mô hình mới; quản lý Nhà nước về vận tải và ATGT.

Thứ trưởng Trường cho rằng, tiến độ từng năm cũng phải xây dựng rất rõ, năm nào làm việc gì, để mỗi năm sơ kết có thể biết được đã tiến hành tái cơ cấu được bao nhiêu phần trăm.

“Tổng cục Đường bộ VN đang tiến hành nhiều nội dung đổi mới toàn diện, theo ba đề án đã được Bộ trưởng phê duyệt. Đề án tái cơ cấu này phải là sự tổng thể lại và tiếp tục kế thừa, phát triển các nhiệm vụ đổi mới đang thực hiện. Xây dựng Đề án tái cơ cấu phải rất khẩn trương, trong tháng 9 xong để trình Bộ trưởng phê duyệt trong tháng 10”, Thứ trưởng Trường nói.

P.A