Khẩn trương triển khai Kết luận 51, Hội nghị TW 6

(Chinhphu.vn) - Ngày 7/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi làm việc với các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để nghe báo cáo và thống nhất các nội dung triển khai thực hiện Kết luận số 51 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XI.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu những yêu cầu cụ thể với các Bộ liên quan trong việc thực hiện Kết luận 51 của TW. Ảnh: VGP/Từ Lương

Tại buổi làm việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo kế hoạch thực hiện, chế tài, đánh giá định lượng và giải pháp mới để khắc phục những tồn tại của ngành Giáo dục như: khắc phục cơ bản tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, tiêu cực trong thi cử và tình trạng lạm thu hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh, kế hoạch chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm được toàn ngành chỉ đạo triển khai tại các địa phương đang tiến triển tốt và sẽ được sơ kết hàng năm.

Trong kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 51 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nguyên tắc quy định về dạy thêm, học thêm đã được nêu rất cụ thể, nhận được sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương.

Cho ý kiến về vấn đề này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ rõ việc cấm tổ chức dạy thêm ở cấp tiểu học, đồng thời phải nâng cao trách nhiệm của hiệu trưởng. Đây là việc làm khó, nhất là ở khu vực các thành phố lớn. Do đó, phải kiểm tra rất sát sao tại các vùng, miền cả nước để đánh giá chính xác.

Về tình trạng lạm thu, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát đồng thời tuyên truyền mạnh mẽ để năm học mới 2013-2014 chấm dứt tình trạng này.

Đối với 2 trường đại học xuất sắc là Đại học Việt – Đức và Đại học Công nghệ Hà Nội, Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ kết chương trình đào tạo và kế hoạch xây dựng 2 đại học này vào cuối năm 2013. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chính phủ quy chế hoạt động của 2 đại học quốc gia trong quý I năm tới.

Cũng trong quý I/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị chuyên đề bàn các giải pháp căn cơ, xác định rõ nhu cầu xã hội để phân luồng học sinh đăng ký học nghề và đăng ký học cao đẳng, đại học sau khi tốt nghiệp THPT.

Phó Thủ tướng giao Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung hoàn thiện Đề án Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ, dự kiến sẽ trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XI.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng cho ý kiến cụ thể đối với kế hoạch triển khai Kết luận số 51–KL/TW trong công tác dạy nghề, dạy nghề lao động nông thôn và liên kết đào tạo nước ngoài trong dạy nghề.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP/Từ Lương

Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" khẳng định sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, giáo dục và đào tạo đã đạt những thành tựu rất có ý nghĩa về quy mô và mạng lưới cơ sở giáo dục, cơ sở vật chất trường, lớp, công tác quản lý giáo dục, hợp tác quốc tế, công bằng xã hội trong giáo dục ngày càng tốt hơn, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tăng về số lượng, từng bước được nâng cao về chất lượng, lực lượng lao động qua đào tạo tăng nhanh, góp phần quan trọng đưa nước ta thoát khỏi danh sách các nước nghèo.

Kết luận cũng nhận định, đến nay giáo dục và đào tạo ở nước ta vẫn chưa thực sự là quốc sách hàng đầu, động lực quan trọng nhất cho phát triển. Nhiều hạn chế, yếu kém của giáo dục và đào tạo đã nêu từ Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII vẫn chưa được khắc phục cơ bản, có mặt nặng nề hơn. Chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, giữa dạy chữ, dạy người và dạy nghề.

Từ Lương