Khẩn trương thi công đại trà dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Cửu Long khẩn trương kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành để tập trung đôn đốc.

Khẩn trương thi công đại trà dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - Ảnh 1

Cầu Vàm Cống (thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) đang được khẩn trương xây dựng - Ảnh: Hồng Thủy

Bộ GTVT vừa yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long) khẩn trương triển khai thi công đại trà dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, địa phận TP Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Cửu Long khẩn trương kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành để tập trung đôn đốc, kiểm soát tiến độ, chất lượng thực hiện dự án; Quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh huy động, tổ chức thi công đại trà trên các phạm vi đã được bàn giao mặt bằng, thi công các hạng mục là đường găng tiến độ của dự án. Đồng thời, Tổng công ty Cửu Long chỉ đạo tư vấn giám sát, nhà thầu rà soát, lập lại mốc tiến độ thi công chi tiết các hạng mục cho phù hợp để tổ chức thi công đại trà trên phạm vi mặt bằng được bàn giao; Báo cáo Bộ GTVT trước ngày 25/10/2016 để theo dõi thực hiện.

Về công tác GPMB, Bộ GTVT đề nghị Sở GTVT Cần Thơ rà soát, nghiên cứu tham mưu UBND TP Cần Thơ ứng vốn hỗ trợ dự án để GPMB những phạm vi cấp bách trên địa bàn thành phố, bảo đảm công địa cho thi công. Đối với phương án đền bù, chi trả đã được phê duyệt, Bộ GTVT đề nghị các địa phương lưu ý rà soát kỹ bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành về quản lý, thu hồi, sử dụng đất; Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ GTVT rà soát để ưu tiên giải phóng, đền bù trước những phạm vi cấp thiết.

Đình Quang