Khẩn trương nâng cấp các tuyến cao tốc phân kỳ

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao làm cơ quan chủ quản; khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường cao tốc có quy mô phân kỳ đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh. Các phương án này sẽ gửi về bộ trước ngày 15-3 tới đây để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/khan-truong-nang-cap-cac-tuyen-cao-toc-phan-ky-112744.htm