Khẩn trương lập kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM- Ngày 12-2, TAND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban cán bộ lãnh đạo, quản lý TAND hai cấp. Sau khi nghe và giải đáp các vấn đề liên quan mà lãnh đạo các đơn vị trực thuộc báo cáo tại Hội nghị, Chánh án TAND tỉnh Trương Trọng Tiến yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khẩn trương lập kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về triển khai thi hành Hiến pháp (sửa đổi, bổ sung năm 2013), Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014, Chỉ thị của Ban cán sự Đảng TAND Tối cao về triển khai nhiệm vụ công tác TAND các cấp năm 2014 và Kết luận số 25 (ngày 21-1-2014) của Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh...

Bão Bình