Khẩn trương lập danh mục các công trình kiến trúc có giá trị

UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản số 6017/UBND-ĐT, yêu cầu Sở QH-KT khẩn trương tổ chức xây dựng danh mục các công trình kiến trúc (không phải biệt thự) có giá trị xây dựng trước năm 1954 tại Hà Nội.

Khẩn trương lập danh mục các công trình kiến trúc có giá trị - Ảnh 1

Trong quá trình xây dựng danh mục các công trình kiến trúc phải đảm bảo chính xác, sát thực với đầy đủ hồ sơ, tài liệu. Khi triển khai, Sở QH-KT có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Sở Xây dựng, VH&TT, UBND các quận có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ trong xác định tiêu chí, phân loại, xây dựng danh mục, báo cáo UBND TP trình HĐND TP xem xét, quyết định. Đối với việc tổ chức rà soát, xây dựng danh mục biệt thự, Sở Xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến chuyên môn của Sở QH-KT về các vấn đề liên quan, đảm bảo sự đồng bộ giữa 2 loại danh mục nêu trên.
Hiện, trên địa bàn TP có khoảng 140 công trình kiến trúc khác xây dựng giai đoạn trước năm 1954, trong đó có 95 công trình công cộng và 45 công trình nhà phố.