Khẩn trương khắc phục vi phạm đất đai, trật tự xây dựng ở quận Tây Hồ

Ngày 18/10, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 5981/UBND-ĐT cho ý kiến giải quyết, khắc phục tình trạng vi phạm trong quản lý và sử dụng đất, vi phạm trật tự xây dựng và Luật Đê điều tại quận Tây Hồ.

Khẩn trương khắc phục vi phạm đất đai, trật tự xây dựng ở quận Tây Hồ - Ảnh 1

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc giải quyết, khắc phục tình trạng vi phạm trong quản lý và sử dụng đất, vi phạm trật tự xây dựng và Luật Đê điều tại quận Tây Hồ. Trong đó, Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện một số nhiệm: Khẩn trương kiểm tra, rà soát khu vực bãi đá sông Hồng, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ; đình chỉ mọi hoạt động kinh doanh trái phép và có biện pháp xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định; yêu cầu các đơn vị đang kinh doanh sử dụng đất bãi sông khu vực này bốc xúc, thanh thải toàn bộ khối lượng phế thải, đất thải đã đổ xuống lạch sông Hồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiêm tra, đôn đốc việc xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn quận Tây Hồ, báo cáo kết quả xử lý.

Lập Đề án quản lý, sử dụng đất tại khu vực bãi đá sông Hồng đảm bảo khai thác sử dụng khu đất hiệu quả, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tăng cường công tác quản lý, tuyệt đối không để phát sinh các vi phạm mới. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận; đề xuất giải pháp quản lý đất đai, trật tự xây dựng đối với khu vực bãi bồi ven sông Hồng thuộc địa bàn quận, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và chỉ đạo của thành phố.

Về nội dung trên, UBND thành phố yêu cầu UBND quận Tây Hồ: Khẩn trương kiểm tra, rà soát khu vực bãi đá sông Hồng tại phường Nhật Tân; đình chỉ mọi hoạt động kinh doanh trái phép và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm Luật Đê điều tại khu vực bãi đá sông Hồng; yêu cầu các đơn vị đang kinh doanh, sử dụng đất bãi sông tại khu vực này bốc xúc, thanh thải toàn bộ khối lượng phế thải, đất thải đã đổ xuống lạch sông Hồng.

Chủ trì, phối hợp với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng đề xuất giải pháp quản lý đất đai, trật tự xây dựng đối với khu vực bãi đá sông Hồng thuộc, phường Nhật Tân theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, Luật Đê điều; nghiên cứu, lập đề án quản lý, sử dụng đất tại khu vực bãi đá sông Hồng, đảm bảo khai thác, sử dụng khu đất hiệu quả, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND các phường liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận Tây Hồ, tuyệt đối không để phát sinh các vi phạm mới; đề xuất giải pháp quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận, đề xuất giải pháp giải pháp quản lý đất đai, trật tự xây dựng đối với bãi bồi ven sông Hồng thuộc địa bàn quận, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và chỉ đạo của thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Công an thành phố, các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc UBND quận Tây Hồ thực hiện việc xử lý các vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất, vi phạm trật tự xây dựng và Luật Đê điều trên địa bàn quận Tây Hồ...

T.Q