Khẩn trương hoàn thiện Bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính

UBND TP Hà Nội vừa ra Thông báo 463/TB-UBND về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp bàn việc xây dựng “Bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính TP Hà Nội” (Bộ QTƯX). UBND thành phố giao Sở VH-TT Hà Nội khẩn trương tiếp thu ý kiến của các thành viên, hoàn thiện Bộ QTƯX trình UBND thành phố xem xét, báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 10-12-2016.

Được biết, đến thời điểm này, dự thảo Bộ QTƯX đã cơ bản hoàn thành, gồm 6 chương, 18 điều, quy định chuẩn mực ứng xử của công chức và công dân khi thực hiện giao dịch tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp TP Hà Nội và trong các quan hệ xã hội. Ngoài những quy định chung về thời gian làm việc, trang phục, tác phong, sử dụng phương tiện, tài sản, dự thảo Bộ QTƯX còn đề cập đến các chuẩn mực ứng xử trong các mối quan hệ cụ thể.

Bộ QTƯX được kỳ vọng sẽ góp phần định hướng, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của TP Hà Nội thực hiện tốt trách nhiệm công vụ và xây dựng cơ quan, đơn vị theo chuẩn mực “Đơn vị văn hóa”; đồng thời ngăn ngừa và làm căn cứ xử lý công chức vi phạm các chuẩn mực trong thi hành công vụ và quan hệ xã hội…

Hà Hiền