Khẩn trương giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội cho lao động mắc Covid-19

    Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa có kết luận yêu cầu Bộ Y tế căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; lấy ý kiến các đại biểu dự họp, khẩn trương hướng dẫn làm giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc Covid-19, bảo đảm chặt chẽ, không để tình trạng trục lợi, lợi dụng chính sách.

    Về chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế, Bộ Y tế tiếp thu ý kiến các Bộ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2011 của Chính phủ quy định chi tiết chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Về chế độ đối với nhân viên y tế thôn bản, Bộ Y tế trực tiếp làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp để thống nhất nội dung và hình thức văn bản.

    Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/khan-truong-giai-quyet-che-do-bao-hiem-xa-hoi-cho-lao-dong-mac-covid-19