Khăn lau sạch hóa chất

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Đại học Công nghệ Texas (Mỹ) vừa giới thiệu một loại vải đầu tiên trên thế giới có thể lau sạch các hóa chất độc hại và vi trùng, với mục đích sử dụng trên chiến trường hoặc trong ngành công nghiệp.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200849/20081206223441.aspx