Khan hiếm giáo viên trường nghề

    Báo Tiền Phong
    1 đăng lạiGốc

    Các trường trung cấp, cao đẳng dạy nghề mở ra ngày càng nhiều, trong khi giáo viên dạy nghề lại không đủ để đáp ứng cả về số lượng lẫn chất lượng.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/1/8/221848.tno