Khan hiếm ảo trên thị trường urê

    Gốc

    Theo nhận định của Hiệp hội Phân bón Việt Nam, tình trạng khan hiếm trên thị trường phân urê hiện nay chỉ là khan hiếm ảo...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=19&home=detail&id=1419596a9d8e9b&page=category