Khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh tiêu chảy cấp

    Gốc

    Theo các nguồn tin, đến hôm qua đã có gần 1.500 người mắc tiêu chảy cấp, trong đó có hơn 200 người mắc bệnh tả...

      Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.yte.25771.qdnd