Khám sức khỏe lao động: Qua loa cho xong việc !

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Qua tay 3 bác sĩ, vòng ngực, mạch, huyết áp... của người đi khám sức khỏe đã ra những chỉ số hoàn toàn khác nhau

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009042710302585P0C1042/kham-suc-khoe-lao-dong-qua-loa-cho-xong-viec-.htm