Khám phá Sài Gòn về đêm

    Gốc

    Sài Gòn! Một ngày vật lộn với cơm áo, với lo toan trong đời thường, với bực bội, mệt nhọc... nhưng khi hoàng hôn đến, đêm xuống...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/khonggian/2007/10/15/083011/1157