Khám phá RAN online trong “Ngày hội Mirinda”

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Mirinda Việt Nam sẽ tổ chức ngày “Ngày hội Mirinda – Tuôn trào cảm hứng khám phá RAN Online” tại nhà Văn Hóa Thanh Niên, TP.HCM từ 9h – 18h ngày 19/4/2008.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9752&t=pcolarticle