Khám phá phương tiện kéo máy bay siêu hiện đại tại các sân bay lớn

Taxibot là phương tiện giao thông lai giữa máy kéo và robot đang được một số sân bay dùng để kéo tàu bay di chuyển trong sân nhanh hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Linh Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/kham-pha-phuong-tien-keo-may-bay-sieu-hien-dai-tai-cac-san-bay-lon-192240415094750634.htm