Khám phá khả năng bắt chước ở loài ong

Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học ở Đại học Queen Mary, London, loài ong cũng có khả năng học hỏi và truyền thụ kỹ năng.