Khám phá hơn 1.300 tiểu hành tinh mới

Các sinh viên đại học Mỹ đã phát hiện được hơn 1.300 tiểu hành tinh chưa hề được biết đến trước đây. Trung tâm Tiều hành tinh thuộc Trường Đại học Harvard đang xem xét để công nhận khám phá này.