Khám phá giếng cổ hình bán nguyệt độc nhất thời Lý

Đây là chiếc giếng cổ duy nhất từ thời Lý có dạng bán nguyệt được phát hiện từ trước đến nay.

Khám phá giếng cổ hình bán nguyệt độc nhất thời Lý - Ảnh 1

Bào tàng Lịch sử Quốc gia ở Hà Nội đang lưu giữ một mẫu vật kiến trúc cổ rất độc đáo của người Việt.

Khám phá giếng cổ hình bán nguyệt độc nhất thời Lý - Ảnh 2

Đó là miệng của một chiếc giếng cổ duy nhất từ thời Lý, niên đại khoảng thế kỷ 11 - 13, được khai quật tại tỉnh Hà Nam.

Khám phá giếng cổ hình bán nguyệt độc nhất thời Lý - Ảnh 3

Giếng được ghép bằng các phiến đá cát, loại vật liêu tương đối mềm và dễ gia công, được sử dụng khá phổ biến trong các công trình thời xưa.

Khám phá giếng cổ hình bán nguyệt độc nhất thời Lý - Ảnh 4

Nét đặc biệt là miệng chiếc giếng thời Lý này được tạo hình bán nguyệt, khác với các loại giếng miệng tròn thường gặp.

Khám phá giếng cổ hình bán nguyệt độc nhất thời Lý - Ảnh 5

Miệng giếng có chiều dài khoảng 2m, rộng 1m.

Khám phá giếng cổ hình bán nguyệt độc nhất thời Lý - Ảnh 6

Các phiến đá ghép miệng giếng có bề dày khoảng 30cm.

Khám phá giếng cổ hình bán nguyệt độc nhất thời Lý - Ảnh 7

Mặt ngoài giếng chạm khắc hoa văn gợn sóng.

Khám phá giếng cổ hình bán nguyệt độc nhất thời Lý - Ảnh 8

Chi tiết hoa văn.

Khám phá giếng cổ hình bán nguyệt độc nhất thời Lý - Ảnh 9

Mặt trong miệng giếng để nhẵn.

Khám phá giếng cổ hình bán nguyệt độc nhất thời Lý - Ảnh 10

Đây là chiếc giếng duy nhất của thời Lý có dạng bán nguyệt được phát hiện từ trước đến nay.