Khám phá công nghệ sử dụng trong bầu cử tổng thống Mỹ 2016

Bầu cử tổng thống Mỹ từ trước đến nay được đánh giá là cuộc bầu cử phức tạp và tốn kém nhất thế giới, sự tốn kém đó một phần đến từ các công nghệ chính quyền Mỹ sử dụng để cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ và an toàn.

Theo VTC14