Khám mắt và phát thuốc miễn phí cho hàng ngàn người

    Gốc

    (NLĐ) – Đoàn bác sĩ Bệnh viện Mắt TPHCM phối hợp cùng Công ty Rohto Mentholatum VN đã khám mắt và phát thuốc miễn phí cho 1.000 bệnh nhân tại TP Đà Nẵng vào sáng 14-10.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/204968.asp