Khám, chữa bệnh bằng VNeID, căn cước công dân gắn chip, thẻ bảo hiểm y tế của VssID

Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế thực hiện giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm y tế trong trường hợp người bệnh khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế xuất trình căn cước công dân gắn chip, hoặc xuất trình hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID, hoặc VNeID của Bộ Công an.

Đồ họa: PHƯƠNG NAM.

Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 1843/BYT-BH gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ, ngành; Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam về việc tiếp đón người bệnh đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID - bảo hiểm xã hội số hoặc VNeID và triển khai ký số file XML.

Thực hiện giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm y tế trong trường hợp người bệnh khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế xuất trình căn cước công dân gắn chip, hoặc xuất trình hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hoặc trên ứng dụng VNeID của Bộ Công an theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cụ thể, Bộ Y tế nhận được Công văn của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phản ánh người bệnh khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại một số bệnh viện, có xuất trình căn cước công dân gắn chip hoặc xuất trình hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc trên ứng dụng VNelD của Bộ Công an nhưng bệnh viện không giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm y tế, yêu cầu người bệnh phải về mang thẻ bảo hiểm y tế giấy để làm thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo đó, để bảo đảm quyền lợi hợp pháp và thuận tiện cho người bệnh khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Đề án 06/CP, Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau.

Chấn chỉnh các khoa, phòng liên quan, nhân viên y tế để xảy ra tình trạng nêu trên, thực hiện giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm y tế trong trường hợp người bệnh khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế xuất trình căn cước công dân gắn chip, hoặc xuất trình hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hoặc trên ứng dụng VNeID của Bộ Công an theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 4316/BYT-BH ngày 27/5/2021 và Công văn số 931/BYT-BH ngày 28/2/2022.

Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc rà soát, chấn chỉnh kịp thời các cơ sở khám, chữa bệnh, cá nhân thuộc quyền quản lý để xảy ra tình trạng chậm gửi dữ liệu, hạn chế thấp nhất việc phải gửi đề nghị thay thế, làm ảnh hưởng đến công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội; tuân thủ việc gửi dữ liệu điện tử chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định tại Điều 6 và Điều 7 Thông tư số 48/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Nghiên cứu, chuẩn bị nguồn lực (phần cứng, phần mềm) để thực hiện triển khai ký số file XML xác thực dữ liệu điện tử chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 48/2017/TT-BYT trước khi gửi dữ liệu lên Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng chứng thư số đã được cấp của cơ quan, đơn vị để ký số, xác thực dữ liệu XML theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tới hết quý I năm 2024, 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng số định danh cá nhân/căn cước công dân.

Đến nay, đã có hơn 68,5 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng số định danh cá nhân/căn cước công dân thành công phục làm thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của người tham gia.

Với việc triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân, người bệnh bảo hiểm y tế chỉ cần sử dụng loại giấy tờ tùy thân này để làm thủ tục khám, chữa bệnh. Điều này giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian cho cả người bệnh và cán bộ y tế cũng như chi phí in ấn và phát hành thẻ bảo hiểm y tế.

Theo Nhandan.vn

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/kham-chua-benh-bang-vneid-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-the-bao-hiem-y-te-cua-vssid-5005543.html