Khám bệnh trái tuyến, sinh viên có được BHYT hỗ trợ?

Em là sinh viên thuộc một trường cao đẳng ở tỉnh. Hàng năm em vẫn tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ.

Nay em muốn chữa bệnh ở Hà Nội do bệnh viện địa phương không đủ thiết bị. Vậy nếu khám chữa bệnh trái tuyến thì bảo hiểm sẽ hỗ trợ em như thế nào?

Ảnh minh họa

Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi tư vấn như sau:

Khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014) quy định về trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Tư vấn bởi Luật sư Hoàng Tuấn Anh, Công ty Luật Themis, SĐT: 0986663459.

Ban Bạn đọc