Khai trương website về đầu tư nước ngoài

Ngày 31.3, website của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) với ba phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật chính thức ra mắt tại địa chỉ http://fia.mpi.gov.vn.