Khai trương Website của Bộ Tài nguyên và Môi trường

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    1 đăng lạiGốc

    Ngày 11/1/2008, Website của Bộ Tài nguyên và Môi trường bằng tiếng Anh sẽ chính thức ra mắt tại địa chỉ http//www.monre.gov.vn; sau một thời gian thử nghiệm. Bên cạnh những thông tin, sự kiện, giải pháp, những bài phân tích, bình luận sâu sắc về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Website này có thêm nhiều chuyên mục khác như: Thông tin về bảng giá đất, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của 64 tỉnh thành phố và giới thiệu các công nghệ xử lý môi trường ...

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18690