Khai trương Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam đã khai trương tối 10/3/2008, tại Hà Nội. Sự kiện này là minh chứng sinh động cho sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19018