Khai trương trang web của Sở Tư pháp Hà Nội

Cuối tuần qua, Sở Tư pháp Hà Nội chính thức ra mắt Trang thông tin điện tử của ngành (www.sotuphaphanoi.gov.vn). Vào trang web của Sở Tư pháp, ngoài phần giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của ngành, bạn đọc còn được tìm hiểu các thông tin về hoạt động tư pháp Thủ đô, cũng như quy trình giải quyết các thủ tục hành chính.

Đặc biệt, người dân có thể tìm hiểu về trạng thái hồ sơ mà Sở đang giải quyết. Được biết, bước đầu trang web này sẽ cung cấp một số dịch vụ hành chính công, người dân có thể gửi câu hỏi để được giải đáp./. Theo Pháp luật Việt Nam